Vítáme Vás na stránkách souboru

Musica ad Gaudium

Soubor Musica ad Gaudium® vznikl v roce 1989. Interpretuje hudbu renesance a baroka. Původním zaměřením instrumentální soubor (flétny, violoncello a cembalo) rozšířil svůj repertoár od roku 1994 o vokální složku. V současné době vystupuje ve složení A.Brožáková-zpěv, A.Tichá-cembalo, J.Tichý-flétny a V.Kapusta-fagot,zobcové flétny. Během svého působení využil hostování některých českých i zahraničních interpretů. Pro Český rozhlas natočil soubor řadu děl barokních i současných autorů. Koncertuje u nás i v zahraničí, zejména pak v Německu.

 Ve Viechtachu hraje vždy ke konci období vánoc - loni to byl jubilejní 20-tý koncert. Jednotliví členové souboru se věnují také sólové a orchestrální hře a pedagogické činnosti. 

V roce 1998 soubor natočil své profilové CD. O tři roky později získal soubor grant města Plzně na cyklus čtyř koncertů Hudba v roce baroka se souborem Musica ad Gaudium a hosty. S podobnou tématikou úspčšně pokračoval cyklus i v létech 2002-2005 a po roční odmlce byl obnoven pod názvem „Musica ad Gaudium a hosté“ . 

V létě roku 2004, 2006 a 2009 podlnikl soubor diváky i kritikou výborně přijatá turné po Islandu. Podobně úspěšné byly dva koncerty na prestižním Bodenseefestival v květnu 2015.

Od roku 2013 rozšířil soubor vokální složku o zpěvačku a flétnistku Dominiku Pileckou.